Vítáme Vás na stránkách společnosti Czech Infoline s.r.o.

Společnost Czech Infoline s.r.o. je provozovatelem těchto kabelových televizí:

Kabelová televize Mariánské Lázně
Kabelová televize Plzeň
Kabelová televize SEVER

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

V r.2000 byla založena společnost CZECH INFOLINE jako investiční a PR společnost se zaměřením na oblast metropolitních televizních médií a logistických dopravních systémů. V tomto období pracovala společnost pro klienty z Mariánských Lázní

V r .2001 uzavřela společnost CZECH INFOLINE smlouvu se společností Intercable CZ na provozování televizního zpravodajsko publicistického informačního kanálu v Plzni.

V r .2002 získala společnost vlastní licenci na provozování TV vysílání pod názvem TV Mariánské Lázně

V r .2003 uzavřela společnost smlouvu se společností FORCABLE a stala se jejím partnerem pro lokalitu Plzeň a Rokycany

V r .2004 společnost začala provozovat pro společnost FORCABLE TV informační kanály v lokalitě Severozápadních Čech

V současné době realizujeme projekt CZECHTIP podpořený ze zdroju Evropské unie: www.europa.eu, www.nuts2severozapad.cz.

© CZECH INFOLINE 2005